Algemene voorwaarden

Algemeen

Sonexo B.V., is gevestigd aan de Edeseweg 52, 6721JX in Bennekom (Nederland) en geregistreerd onder KvK 30269275 (hierna "wij, ons etc."). Via de website(s) van Sonexo B.V. kunnen klanten (hierna "u") diensten afnemen.

Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sonexo B.V. via deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als klant. Dit is het moment waarop u een bod op een veiling plaatst. Vanaf dat moment bent u verplicht te betalen wanneer u na afloop van de veiling de hoogste bieder bent en zijn wij verplicht te leveren. In het geval dat u de hoogste bieder bent na afloop van een veiling, zullen wij deze overeenkomst bevestigen door u een e-mail te sturen met in de bijlage de factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist opgeven van N.A.W. gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens. Sonexo B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade of vertraging in de afhandeling van een veiling wanneer u uw gegevens niet tijdig en juist aan ons aanlevert. De levering zal na succesvolle betaling per e-mail plaats vinden. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode.
Sonexo B.V. behoudt zich het recht voor om een aangegane overeenkomst te ontbinden wanneer u na afloop van een veiling de hoogste bieder bent en niet binnen een termijn van 7 dagen na afloop alle benodigde gegevens juist hebt aangeleverd aan Sonexo B.V, of wanneer u de factuur niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden en staat het Sonexo B.V. vrij om de domeinnaam in kwestie aan een andere partij te verkopen.

Informatie

Alle prijzen, zoals vermeld op onze website of per e-mail, zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website(s) en in andere van ons afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
De domeinnaam kenmerken die mogelijk vermeld zijn bij een veiling, zijn enige tijd geleden opgehaald uit externe bronnen. Deze gegevens zijn dus niet live maar indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Betaling

U kunt bij ons kiezen uit diverse betaalmethodes. Op de website(s) vindt u daar meer informatie over. De levertijd van de bestelling kan vertragen door de keuze van een bepaalde betaalmethode.

Herroepingsrecht/retour

U kunt geen beroep doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van diensten. Op het moment dat u een voorstel accepteert en betaalt, stemt u in met directe levering en verliest daarmee uw recht van ontbinding.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de op de Sonexo website gepubliceerde privacy verklaring.

Tot slot

Op de gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval samen met u ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt vastgehouden.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via 'Contact' in het menu.